MMXIX – ณ ก่อนสวีท

I. สำหรับประเทศไทยในปี MMXIX, นั้นเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง

II. ในช่วงนี้ เศรษฐกิจไทยเริ่มต้นทดลองการเพิ่มความก้าวหน้าผ่านการลงทุนของภาคเอกชน

III. รัฐบาลได้เริ่มต้นนำโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนชาวนา

IV. การเรียนการสอนได้เข้าสู่ขั้นตอนการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าสู่สถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

V. นอกจากนี้ เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวในปี MMXIX ก็ได้ถูกเพิ่มขึ้น

VI. โดยเฉพาะเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้

VII. การแสดงวัฒนธรรม และงานมหกรรมต่างๆ เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

VIII. ต่อไปเราจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายของประเทศไทยในปี MMXIX ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสล็อตสังคม หรือการเมือง

IX. MMXIX – ลีลาเปลี่ยนไปยังเรา!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *